P.H.U. JOFIX Stacja Demontażu Pojazdów D 9 posiada zezwolenie Marszałka Województwa
Dolnośląskiego Nr SD 9/2015 z dnia 17 lutego 2015r na  przetwarzanie odpadów w związku ze złomowaniem/demontażem pojazdów.

Głównym zadaniem firmy jest demontaż pojazdów wycofanych z użytkowania

ze względu na ich wiek i stan techniczny oraz samochodów powypadkowych.

P.H.U. JOFIX, dbając o ochronę środowiska, współpracuje od lat z recyklerami

wszelkich odpadów niebezpiecznych powstałych po demontażu pojazdów (tj.płynów

eksploatacyjnych, tworzyw sztucznych i innych).

Podstawą pracy firmy jest kompleksowa realizacja zagadnień związanych z recyklingiem

pojazdów wycofanych z eksploatacji, zgodnie z postulatami polityki państwa

i społeczeństwa w zakresie szczególnej dbałości o stan środowiska.

Oferujemy w szczególności:

  • Bezpłatną kasację pojazdów
  • Bezpłatny transport w promieniu 50 km
  • Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń
  • Sprzedaż części z demontażu
Do góry